Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkoleń BHP zatrudnionym pracownikom.

Zatrudnienie nowego pracownika musi poprzedzić szkolenie wstępne BHP, które będzie dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenie ma na celu przekazanie informacji oraz instrukcji związanych z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. Szkolenie wstępne należy również przeprowadzić dla studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

  • Przewidziany czas powyższego szkolenia to minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45 min.

Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości szkoleń okresowych BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

Raz na 1 rok- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonujący prace szczególnie niebezpieczne.
Raz na 3 lata- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
Raz na 5 lat- Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami, Pracownicy inżynieryjno-techniczni, Pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp.
Raz na 6 lat- Pracownicy administracyjno-biurowi .

Miejsce szkolenia
Szkolenia prowadzone są na terenie województwa świętokrzyskiego, w siedzibie firmy klienta jak również w naszych salach wykładowych. Szkolenia mają formę multimedialną. Dysponujemy własnym projektorem, ekranem i ciekawymi filmami oraz prezentacjami w zakresie bhp.

Nasze szkolenia są niekonwencjonalne, a tym samym bardzo interesujące. Szkolenia prowadzone są w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut, oddzielonych przerwami.

Koszt szkolenia
Koszt szkolenia ustalany jest bezpośrednio z klientem, ponieważ zależy od:

  • wielkości firmy,
  • rodzaju działalności oraz panujących zagrożeń,
  • rodzaju szkolenia,
  • wielkości szkolonej grupy,
  • miejsca szkolenia – czy jest to siedziba klienta czy też nasze sale wykładowe
  • rodzaju współpracy– czy jest to stała obsługa firmy, czy też pojedyncze usługi.
Powrót