Doradztwo w zakresie wdrożenia normy ISO 45001:2018

Czego dotyczy norma ISO 45001:2018?

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 bazuje na strukturze wspólnej dla norm ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015. Wymagania określone z normie ISO 45001:2018 określają ścisłe ramy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co pozwala na zminimalizowanie liczby wypadków, obrażeń, a także chorób zawodowych. Wdrożenie tej normy pozwala poprawić bezpieczeństwo miejsca pracy pracowników, a także poprawę warunków pracy.

W normie ISO 45001:2018 został zwiększony nacisk na:

  • zarządzanie ryzykiem,
  • wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa, a także hierarchię kontroli,
  • zminimalizowanie ryzyka wypadku dla pracowników i podwykonawców,
  • politykę bezpieczeństwa BHP, która powinna być zgodna z normami międzynarodowymi,
  • ciągłą poprawę standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
Powrót