W ramach współpracy oferujemy Państwu przejęcie obowiązków służby bhp i wymogów ochrony przeciwpożarowej, poprzez:

  • kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów oraz zasad bhp i ppoż w zakładzie,
  • informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i niezgodnościach,
  • dokonywanie analiz stanu bhp, sprawozdań, raportów i notatek
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują warunki uciążliwe lub szczególne zagrożenia dla zdrowia,
  • przeprowadzanie szkoleń BHP oraz ppoż,
  • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz z laboratoriami badającymi środowisko pracy,
  • udział w pracach zespołu powypadkowego (wg regulacji art. 234 KP oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania), oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji powypadkowej.