DORADZTWO, KONSULTACJE, SZKOLENIA


Doradztwo w obszarze sprzedaży
Doradztwo w zakresie BHP i ppoż.
Doradztwo w zakresie wdrożenia normy ISO 45001:2018

Nasza oferta

Korzyści outsourcingu BHP

obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, dzięki zminimalizowaniu wypadkowości i przeszkoleniu pracowników w oszczędnej eksploatacji maszyn i urządzeń,

oszczędność czasu, dzięki odciążeniu właściciela lub osoby decyzyjnej od wypełniania obowiązków związanych z bhp - możliwość koncentracji na rozwoju głównych obszarów swojej działalności,

pomoc podczas kontroli wykonywanych przez podmioty nadzoru nad warunkami pracy, dzięki obecności specjalistów i przygotowaniu kompletnej dokumentacji,

brak obciążenia związanego z zatrudnianiem pracownika służby bhp na stałe (ZUS, podatki itp.),

długofalowe ograniczanie kosztów

W ramach współpracy oferujemy Państwu przejęcie obowiązków służby bhp i wymogów ochrony przeciwpożarowej, poprzez:

  • kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów oraz zasad bhp i ppoż w zakładzie,
  • informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i niezgodnościach,
  • dokonywanie analiz stanu bhp, sprawozdań, raportów i notatek
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują warunki uciążliwe lub szczególne zagrożenia dla zdrowia,
  • przeprowadzanie szkoleń BHP oraz ppoż,
  • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz z laboratoriami badającymi środowisko pracy,
  • udział w pracach zespołu powypadkowego (wg regulacji art. 234 KP oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania), oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji powypadkowej.
Pracodawco!
Masz obowiązek informowania pracowników o

zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie, działaniach ochronnych i zapobiegawczych, pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Masz obowiązek przygotować Oceną Ryzyka Zawodowego

dla wszystkich stanowisk pracy i zapoznać z nią pracowników.

Nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego

stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Sprawdź jakie masz obowiązki