Doradztwo w zakresie BHP i ppoż.

Dzięki współpracy z Wena Konsulting zyskają Państwo:

 • Profesjonalny nadzór nad zagadnieniami bhp i ppoż w firmie
 • Kompleksową obsługę i doradztwo
 • Nasze wieloletnie doświadczenie i praktyczną wiedzę

Korzystanie z usług firm zewnętrznych oraz powierzenie im zadań BHP należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Obszerna tematyka związana z bhp, częste zmiany przepisów prawnych, nowe wymogi i obowiązki  stawiane przed pracodawcami przysparzają im sporo problemów i wymagają poświęcenia ich cennego czasu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, oferujemy kompleksową usługę, która usprawni funkcjonowanie systemu BHP w firmie.

W ramach świadczonych usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy Państwu:

 • Kompleksową obsługę firm i instytucji.
 • Wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych oraz prowadzenie ich rejestru,
 • Prowadzenie szkoleń przeciwpożarowej,
 • Pomoc w realizacji obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową i ewakuacją pracowników,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy,
 • Pomoc w realizacji obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych,
 • Doradztwo w zakresie doboru środki ochrony indywidualnej,
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Uczestnictwo w badaniu okoliczności wypadków przy pracy,
 • Udział w postępowaniu powypadkowym oraz prowadzenie ich rejestrów.
 • Sporządzanie obowiązkowej rocznej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Sporządzanie instrukcji stanowiskowych oraz procedur pracowniczych
 • Pomoc w określaniu przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
 • Pełne doradztwo i koordynację przeprowadzenia pomiarów środowiska pracy wraz ze sporządzeniem rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia
 • Reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli, wykonywanie nakazów, wystąpień i zaleceń pokontrolnych
Powrót