Uczestnictwo i reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli organów zewnętrznych – Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcja Sanitarnej , Państwowej Straży Pożarnej

Nasza firma podejmie się reprezentowania Państwa firmy w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Posiadamy niezbędne doświadczenie w tym względzie, dobrze znamy przepisy kodeksu pracy, przepisy BHP, przepisy ochrony przeciwpożarowej i wiemy jakich dokumentów osoby kontrolujące mogą wymagać od pracodawcy.

Powrót